Winows XP

מיקרוסופט רוצה לדעת אם אתם פיראטים במסווה

מיקרוסופט שוב נכנסת לבית האח הגדול. החברה הודיעה אתמול על שחרור עדכון מיוחד למערכת ההפעלה חלונות 7 שיבדוק את תקינות מנגנון האקטיבציה של מערכת ההפעלה וידווח לחברה באופן תדיר על מצבה.