William Deresiewicz

שייני הפי פיפל מצייצים ביחד

מאמרו של ווליאם דרסיוויץ, גורס שהחברות נגזלה והוחרבה על ידי מאות החברים שיש לנו בפייסבוק. אבל האם החיים שלנו, כפי שהם מוצגים במראה הדו מימדית של הרשת החברתית היא האמת האחת והיחידה? אילאיל בן שלום כותבת על חלון הראווה הגדול של הרשתות החברתיות.