vmware view

היי-טק ו-IT

עד כמה חשוב ה- View ל- VMware?

מוצר ה-Desktop Virtualization של VMware אמור להוות יותר מ-50% מההכנסות של החברה בשנה הבאה, אבל החברה לא מדברת, לא כותבת ולא מעדכנת כמעט בכלל בכל מה שקשור אליו. גדי פלדמן ניסה להבין מדוע.