vista

אבטחת מידע

באג קריטי שהתגלה ב-Windows 7 עלול לעכב את יציאת גרסת ה- RTM

דווקא כשנראה ש - Windows 7 תשוחרר לשוק, התגלה באג קריטי במערכת אשר גורם להופעת המסך הכחול המפורסם של מיקרוסופט. הבאג שהתגלה עלול לגרום לעיכוב בתאריך שחרור מערכת ההפעלה למרות שמקורות במיקרוסופט מפנים את האצבע לצדדים שלישיים ודורשים עדכוני Firmware, אך התופעה שוחזרה גם במערכות הפעלה אשר הותקנו על שרתים וירטואליים.

אינטרנט

בחירת דפדפן – לא רק ב windows 7

התקבלה ההחלטה בעניין מונופול הדפדפן אינטרנט אקספלורר במערכות ההפעלה של מיקרוסופט :בתוך שישה חודשים יצא עדכון אוטומטי באירופה ויתווסף מסך למשתמשי ה Internet Explorer לבחור בין עשרה דפדפנים שונים גם במערכות ההפעלה Vista ו XP ולא רק ב- Windows 7.