twitter backup

טוויטר שומרת את כל הציוצים

אז מה באמת קורה לטוויטים שנשלחו? אתר Readwriteweb פרסם כי טוויטר אישרה שכל הציוצים של כולם נשמרים ולא נמחקים אלא אם כן המשתמש בוחר לבצע את פעולת המחיקה.