thin

הכירו את המקלדת הדקה בעולם

אין לה מקשים, כי האותיות מודפסות. היא מתחברת אלחוטית. היא אפילו מסוגלת להעביר טקסט שנכתב בכתב יד ישירות למחשב וכל זה בפחות מחצי מילימטר עובי ומשקל בו לא תחושו.