teched 2010

הצעות מומלצות בתוצאות חיפוש ב-MOSS

אחת מהאפשרויות שקיימות בחיפוש ב-MOSS היא האפשרות להוסיף הצעות מומלצות, הממוקמות בצד שמאל (או ימין אם האתר שלכם באנגלית) של תוצאות החיפוש והן מוצגות לפי הגדרות שאתם קובעים מראש. אז איך עושים את זה? יעל חקש מסבירה.