Support Dashboard

פייסבוק: מינהל פתוח

פייסבוק מגדילה את השקיפות שלה כלפי הציבור ומקווה לעזור לכם להרגיש מחוברים יותר – התלונות שלכם מגיעות אליה והיא מטפלת בהן.