Sunswift

רכב סולארי שובר את שיא גינס

צוות אוסטרלי הצליח לשבור את שיא המהירות היבשתית של כלי רכב המבוסס על אנרגיה סולארית. האם אנרגיה סולארית תתחיל להניע את הרכבים שלנו בקרוב? לא בטוח, אבל היום מתקרב.