Stars computer virus

כוכבים בשמי טהרן

כוכבים חדשים זורחים בשמי טהרן. וירוס מחשבים חדש בשם “Stars” התגלה שם לאחרונה, לאחר שתקף מחשבים ממשלתיים. חודשים ספורים ולסטוקסנט כבר יש יורש