spamhouse

פרשת ויקיליקס והעולם המקוון

שנת 2010 יוצאת בסימן של סערה ומחלוקת, לא רק בתחום הדיפלומטי או הפוליטי, אלא גם, אולי לראשונה בהיסטוריה, עם מעורבות (מתוך בחירה או לא) של הקהילה המקוונת העולמית כולה ביוזמה שמטרתה להגן על זכות זרימת מידע חופשית באמצעים שונים.