SPACEIL

טכנולוגיה

צוות ישראלי ינחית חללית על הירח

אם אי פעם רציתם לראות שידור וידאו חי מהירח, בקרוב תוכלו לזכות במבוקשכם. הקבוצה הישראלית SPACEIL מתכננת להנחית חללית רובוטית על הירח ולשדר וידאו חזרה לכדור הארץ. על הקבוצה ועל תחרות ה-Lunar X-Prize בכתבה הבאה.