Social Bookmarking

צ’אד וסטיב מצילים את Delicious

מייסדי יוטיוב קופצים פנימה לקלחת הרותחת ורוכשים את דלישס מידי יאהו!. שירות הסימניות הפופולרי יהפוך להיות אחד מנכסי החברה החדשה שהקימו השניים, AVOS.