sochial media

גלי כותבת יומן. בפייסבוק

פעילות בני הנוער ברשתות חברתיות מגיעה לשיאים חדשים מדי יום. מתי ולמה הפך היומן הסודי של נעורינו לסיפור הגלוי של היום?