SIC

כשהבוס הופך לאח הגדול

לאחרונה יותר ויותר מעסיקים מוצאים את הערך של בדיקת מועמד לעבודה ברשתות החברתיות. עד כמה משפיעים הפרופילים שלנו על הקריירה וכמה עובדים מפוטרים מדי שנה על כתיבת סטטוס בפייסבוק