senseg

בפיתוח: מסך מגע שנוגע חזרה

פיתוח של חברה פינית מאפשר לייצר תהודה חשמלית שמעניקה תחושה שונה בעת השימוש במסכי מגע. הצצה לטכנולוגיה שעשויה להבשיל כבר בחודשים הקרובים