Sedona Systems

גיוס: Sedona Systems הישראלית מגייסת 13.6 מיליון דולר

החברה מרעננה מפתחת טכנולוגיה שמאפשרת לקבל מידע על 2 שכבות שונות ברשת התקשורת וכך לבצע אופטימיזציה לטראפיק, וליהנות מאמינות גבוהה יותר וחסכון כספי. מדובר בהשקעה שלישית בזמן קצר של Intel Capital בחברה ישראלית