RFID

RFID לכל נייד

החזון של סגן הנשיא של סוני-אריקסון כולל התקן RFID לכל טלפון נייד עד שנת 2010. בראיון שהעניק, הסביר הייקן גופאמר כי היתרונות הגלומים בטכנולוגיה יהפכו כל טלפון סלולרי למפתח לבית או למשרד, ככרטיס אשראי או כאמצעי להעביר מידע על עומס בכבישים. אך האם יתרונות הטכנולוגיה עולים על החסרונות של פגיעה אמיתית בפרטיות באמצעות פריצה לבית,משרד או גניבת זהות?