Red Epic

קנון מציגה: לא HD, אלא UD

לקראת השתלטותו של תקן ה-4K על השוק הרחב, קנון מתוכננת מראש וחושפת ליין מוצרים העתידים לתמוך בתקן זה. אז למה נוכל לצפות וכמה איכותי זה יהיה?