Profession

מבט לעתיד: 13 המקצועות הפופולריים של 2020

חשבתם פעם להיות מנהלי מותג אישי דיגיטלי, קוצרי אנרגיה, מומחים למימון המונים או יועצי פרטיות? שילוב של קדמה טכנולוגית וטרנדים קיימים מסייע לנבא אילו מקצועות חדשים עשויים להיווצר בשנים הקרובות.