Phishing

האינטרנט של הדברים תחת התקפה

רגע לפני שהשוק מתמלא בחפצים חכמים המסוגלים להתחבר לאינטרנט ולהעניק למשתמשים יותר שליטה, חברת אבטחה חושפת את מתקפת הסייבר הגדולה ביותר בתחום זה.