personal cloud solutions

לולגיק: דברים שמצחיקים גיקים [03-09-11]

האם הגבר שתמיד רציתן נמצא בגוגל? מה קורה כששמים שתי בוטים המבוססים על AI אחד מול השניה? דאטה מחקה את קפטן פיקראד והפרסומת המעולה של מיקרוסופט – לקנות מחשוב ענן ממאכרים