pearanalytics

על מה מצייצים באמת בטוויטר?

במחקר שנערך לאחרונה על ידי חברת pearanalytics, נמצא שרוב הטוויטים שנשלחים הם פשוט שטויות חסרות משמעות. פשוט הגיגים שונים שאינם מידע קונקרטי. המחקר הזה קצת סותר את הבאז שאנשי טוויטר ניסו להפיץ בקשר ליעילותו ככלי לתקשורת ולעסקים, ולנו נותר רק לצייץ ולחכות בסבלנות כדי לדעת לאן פני הטוויטר מועדות באמת.