Orthogonal frequency-division multiplexing

דור שלישי – OUT, דור רביעי – IN?

בעוד שמרבית הטלפונים הסלולאריים של היום, בעיקר הסמארטפונים, מבוססים על דור שלישי, העולם כבר בוחן את הטכנולוגיה הבאה. ספקי הסלולר לא מחכים וכבר מצעידים את אירופה, ארה”ב וסין קדימה לדור רביעי. בסקירה הטכנולוגית הבאה נבדוק, מה מחכה לנו בדור 4?