openoffice

Oracle נפרדת מ-OpenOffice

חודשים ספורים אחרי שרכשה את Sun מצהירה Oracle כי החליטה לוותר על פרוייקט הקוד הפתוח הפופולארי OpenOffice.org