nui

העתיד של חוויית המשתמש [הזמנות]

בשנים הספורות שעברו מאז הצגת מסכי המגע לעולם, כולנו למדנו לדפדף בעזרת SWIPE ולהפעיל תוכן על-ידי אינטראקציה ישירה איתו. כנס בנושא עתיד חווית המשתמש ו-NUI יתקיים בקרוב ולנו יש כרטיסים לחלק לכם