npd

האם הסמארטפון יחליף את מצלמת הכיס?

במהלך השנה האחרונה ניתן היה לראות מגמת עלייה בשימוש במכשירי הסמארטפון כמצלמה העיקרית אצל המשתמשים. האם יש עתיד למצלמות הכיס, או שההתפתחות הטכנולוגית תרמוס את קיומן לחלוטין?