Nanoparticle Paste

ננו-טכנולוגיה: העתיד שקיים כבר היום

ננו-טכנולוגיה כבר מזמן לא מדע בדיוני. כבר היום אפשר באמצעות חלקיקי-ננו להפוך מכשיר לאטום למים, להפוך כל משטח לספק כוח סולארי ואפילו להפוך חומרים לא מוליכים לאנטנה חזקה במיוחד.