MVVM

תכנות לחלונות 8 – מבוא ל WinJS

בין אם אתם מתכנתי ג’אווה סקריפט וותיקים, או מתכנתים שרוצים להתחיל עם טבילת האש שלכם בפיתוח לחלונות 8, אלעד כץ מנסה לעשות סדר