Microsft

אבטחת מידע

אפליקציית Forensics של מיקרוסופט דלפה לרשת

בסוף השבוע האחרון זלגה לרשתות שיתוף הקבצים אפליקציה קטנה בשם Cofee. הגרסה של האפליקציה שדלפה, פותחה בחודשים האחרונים על-ידי מיקרוסופט עבור סוכנות האינטרפול על-מנת לסייע לרשויות אכיפת החוק לשלוף מידע ממחשבים חשודים.