Micron Technology

מקרן סלולארי

דמיינו לעצמכם שאתם בטיול אוהלים בצפון הארץ ולקראת שעות הערב, הילדים מתחילים להשתעמם מהשקט וצרצורי הצרצרים. הם רוצים לראות סרט, אבל אתם… שכחתם את המחשב הנייד בבית. הלכה החופשה? היום אולי כן, אבל בעתיד הלא רחוק, יש פתרון גם לבעייה הזאת.