Maneesh Arora

לעזוב את גוגל לטובת סטארטאפ משלך

מאניש ארורה מנסה להשיב על מספר שאלות שעובדים בארגונים גדולים עלולים להיתקל בהם כאשר הג’וק היזמי מתחיל לפעול – האם כדאי להישאר בארגון הבטוח או ללכת אחרי הלב והחלום