Jan Koum

אינטרנט

הסיפור המדהים של מייסד WhatsApp: מהכפר העני באוקראינה ועד לכסא הדירקטור בפייסבוק

יאן קום גדל בבית ללא חשמל ומים חמים. הוא היגר לארצות הברית בגיל 16 בשל רדיפות אנטישמיות, שטף רצפות כדי להתקיים, אך גם לימד עצמו את הידע הבסיסי במחשבים. את האפליקציה ששינתה את חייו פיתח כמעט ללא השקעה וללא פרסום - זהו סיפורה של וואטסאפ