IPv4

אינטרנט

כתובות IPv4 אזלו מהמלאי

ארגון ה-ARIN, ארגון רישום מספרי אינטרנט, צופה כי כתובות איי-פי יאזלו והמלאי העולמי ייגמר עוד ברבעון הראשון של שנת 2011. מה זה אומר ואת מי זה בכלל מעניין? נדב דופמן גור מסביר.

היי-טק ו-IT

מדוע כדאי להשאיר את התמיכה ב- IPv6 במערכת ההפעלה?

כיום קיימת מחלקות בקרב מומחי ה- IT באשר לנחיצות IPv6 במערכות ההפעלה שלהם, חלק מסתייגים וטוענים כי אין צורך ב- IPv6 עקב חוסר שימוש של אפליקציות בו או עקב כתובות מרובות עבור כרטיס רשת. נתנאל בן-שושן מסביר מדוע הם טועים.