Internet Explorer 9

תוכנה

האם Adobe זונחת את הפלאש?

Adobe הכריזה על כלי חדש, המציע את כל האפשרויות שניתן ליצור בעזרת Flash, רק במקום - עם HTML5. האם זוהי סופה של הטכנולוגיה המוכרת?