Intactio

שוברים גלים: קוד לבוש מצפין ל׳׳הנמל 28׳׳

בטייטל אני מפיקת טורבו אבל בפועל אני נוודת. כך ארזתי את פקלעותיי השיקיים למחוז הצפון ונחתתי היישר מכביש החוף לידיהם החמות של הסטארטאפיסטים החיפאים. שמישהו יעביר את הסנדוויץ' של ברכה