inq

הסלולרי החדש של פייסבוק – היה או לא היה?

במשך שבוע שלם שמענו עשרות ומאות גרסאות של שמועות על הטלפון החדש של פייסבוק. אחרי הכחשה גורפת מצד החברה והכחשה קצת פחות גורפת של המנכ”ל, מארק צוקרברג, פורסמה בסוף השבוע ידיעה בערוץ הכלכלה בלומברג שהביאה נתונים ממקור מוכח לפיו המכשיר כבר נמצא בייצור.