Imaging Square

CES 2011: לצלם מכל זווית עם Tryx

חברת CASIO, המוכרת לרובכם בעיקר בהקשר לשעונים, טוענת שהיא המציאה את המצלמה הדיגיטלית. על זה אנחנו אולי יכולים להתווכח, אבל זה לא יהיה מה שיעצור את החברה מלנסות ולהמציא אותה מחדש.