hotz

ברוך הבא לפייסבוק, מר הוץ

הסבת המקצוע של ג’ורג’ הוץ – נוטש את קהילת הפורצים ועובר לעבוד בפייסבוק. האם יש מקום להעסיק האקרים במשרות יוקרתיות, או שמא יש להעניש אותם ולמנוע מהם את הפריבלגיה?