Guy Grimland

שנת 2014: סוף עידן החפצים הדוממים

מה צופנת לנו הטכנולוגיה החל מהשנה הבאה? כיצד ניסע, נקיים קשרים חברתיים, נעבוד, נלמד ונישאר בריאים? איזה תפקיד יהיה לטכנולוגיה בכל ההתנסויות הללו? הנה כמה דוגמאות מרתקות