googllightning

לולגיק: דברים שמצחיקים גיקים [25-02-12]

על מותו וחזרתו לחיים של סופרמן (בערך), הנשק הגיקי האולטימטיבי, מוזיקה מחרישת אזניים מכונני דיסקטים (פלופי) ומיקרוסופט במחווה מצחיקה בצורה יוצאת דופן לגוגל