google virtual keyboard

גוגל מציגה ארבעה Web Elements חדשים ומקלדת וירטואלית למנוע החיפוש

גוגל השיקו בסוף השבוע ארבעה כלים חדשים להטמעה באתרים : Sidewiki, Checkout, Wave ו-Virtual keyboard. את האפשרות האחרונה הוסיפו גם לאתר של מנוע החיפוש. המקלדת הוירטואלית תאפשר להקליד בשלל שפות ותתאים את עצמה על פי ההגדרות שיבחרו על ידי המשתמשים כדי להקל על הקלדת תוים לא סטנדרטיים.