gonk

על הצד הישראלי של Firefox OS והקשר ל-Everything.me

בתחילת השבוע הושקה לראשונה מערכת ההפעלה Firefox OS שהיא מאה אחוז קוד פתוח וצפויה לזכות למכשירים ראשונים על ידי היצרניות הגדולות בתחום הסלולר. מה עומד מאחורי מערכת ההפעלה ואיפה הקשר הישראלי?