Globes Desk

גלובס משתדרג לעולם המדיה החברתית עם דסק – הרשת העסקית החדשה

בועידת גלובס לעסקים יחשוף גלובס את הפלטפורמה העסקית החברתית החדשה שלהם, הדסק (Desk) אשר רצה בגרסת בטא בשבועות האחרונים. הדסק (Desk) של גלובס יהיה עליית המדרגה הרצינית של גלובס בתחום המדיה החברתית כאשר יאפשר חיבור אמיתי של תוכן הגולשים אל התוכן הקיים של גלובס.