FISMA

גוגל נגד ממשלת ארה”ב

תביעה שהגישה גוגל נגד משרד הפנים האמריקני טוענת שהממשל מעניק עדיפות בלתי הוגנת למיקרוסופט. משרד הפנים בתגובה תקף את ענקית החיפוש באחת מנקודות התורפה שלה: “אתם לא מספיק בטוחים עבורנו”