Fake

טכנולוגיה

על זיוף דיגיטלי וכיצד מפענחים אותו; פרשת השר גדעון סער כמשל

חוקרי המשטרה אינם תמיד מיומנים בשימור ראיות דיגיטליות ומעדיפים להסתמך על עדויות אנושיות, הדבר האחרון שיש להאמין לו. הבחירה להסתמך על עדויות בשר ודם לא רק שהוכחה כלא מהימנה פעם אחר פעם, אלא גם אינה מאפשרת אימות של הטענות. אכן, חקירה אישית היא כנראה הדרך הזולה ביותר לפענח פשעים, אבל אינה בהכרח הדרך שעובדת.