facbook

מדיה חברתית

פייסבוק מתקפלת מול קנדה – תאפשר מחיקה מלאה של הפרופיל

פייסבוק התקפלה מול חוקי הפרטיות של קנדה ותצטרך לבצע מספר שינויים מאוד משמעותיים באפליקציה כדי להתאים אותה למדיניות הפרטיות של המדינה. להלן ארבעת השינויים העיקריים שפייסבוק יצטרכו לבצע תוך 12 חודשים.