exitvalley

גיוס
סטארטאפ והון סיכון

פיתוח ישראלי: מוניטור הריון ביתי לניטור בזמן אמת בעזרת אפליקציה

הסטארטאפ HeraMED רוצה להסיר את אי-הוודאות של נשים הריוניות רבות בעזרת מוניטור ביתי קומפקטי שבודק את העובר ומתחבר לסמארטפון. במקרה הצורך, תוכל האישה לשדר את התוצאות לרופא. לצורך הפיתוח השלים עכשיו הסטארטאפ גיוס של 400 אלף דולר