Eleonore Exp

ערכות פריצה – Eleonore Exploits Pack

בהמשך לסדרת המאמרים על ערכות הפריצה, נתמקד הפעם בערכת הפריצה הפופולרית שקיבלה הכי הרבה פרסום מחוץ לקהילות ההאקרים ואבטחת המידע – Eleonore Exploits Pack.