DLL Hijacking

DLL Hijacking – הפירצה ה"חדשה" ב-Windows

למרות הזמן הרב (יחסית) שעבר מאז שדווח על הפירצה לראשונה ולמרות גודלה הבלתי נתפש כמעט במערכת ההפעלה, ים מסיקה משתדל להביא את הפרטים, כפי שהביא אותם HD Moore – איש אבטחת המידע שאחראי על פרויקט הענק Metasploit, והעומד מאחורי חברת האבטחה Rapid7